Home O nama Projekti Partnerstva Kontakti
www.ganganet.net
21godina djelovanja
Promocija kulturnih, turističkih, športskih i ostalih pozitivnih vrijednosti Hercegovine

Aktualnosti

Projekt virtualne šetnje kroz Hercegovinu

Cilj projekta je promocija Hercegovine kao turističke regije.

Projekt zaštite djece na Internetu

Ganganet prati bogati kulturni život u Hercegovini, te sudjeluje u promociji istih.

Završila škola informatike Ganganeta

Informatika, kao grana tehničke kulture koja je prisutna na svakom koraku, iznimno je popularna među djecom i mladima. Svjesni toga, članovi udruge Ganganet osmislili su niz programa kroz koje su svi zainteresirani mogli steći nova znanja i vještine, bilo da je riječ o osnovnim vještinama korištenja računala ili o rješavanju problemskih zadataka na visokoj razini.

Ganganet - Udruga građana Široki Brijeg, već 21 godinu radi na promociji kulturnopovijesnih znamenitosti, kao i promociji pozitivnih životnih vrijednosti od šireg društvenog interesa. Realizirani su brojni projekti, te popraćene, razne kulutrne, športske i turističke manifestacije s područja Hercegovine. Velikim  zalaganjem svojih članova i uz potporu raznih partnera uspjeli smo pozitivno promovirati  naš kraj, tradiciju i običaje.

Cilj projekta je zaštita djece na Internetu, te edukacija djece, roditelja i nastavnika o dobrim i lošim stranama Interneta